Name

Paweł Witkowski

About

Urodzony 22 marca 1970 roku w Skarżysku Kamiennej.
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach.
Ukończył Wydziat Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Mariana Konieczneg - dyplom obronił w 1996 roku.
Wcześniej, w 1995 roku, ukończył Studium Pedagogiczne przy ASP w Krakowie.
W roku akademickim 1995/1996 uzyskał stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
W 1998 roku stypendystą Rządu Włoskiego oraz odbył sześciomiesięczny staż w Academia di Belle Arti im. Michała Anioła we Anioła we Florencji.
Od 1996 jest nauczycielem technik rzeźbiarskich w kieleckim „plastyku”.

Specialties

  • sculpturer